Zarząd Grupy NG2 poinformował o nabyciu znacznego pakietu akcji przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W wyniku transakcji fundusz ma już w swoich rękach akcje Grupy, stanowiące 6,1 proc. udziału w kapitale spółki.

Przed zmianą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadał 517,104 tys. akcji zwykłych na okaziciela co stanowiło 1,3 proc. udziału w kapitale akcyjnym NG2 oraz dawało 517,104 tys. głosów na WZA (1,1 proc. ogólnej liczby głosów). Po dokonanej transakcji, posiadane przez fundusz akcje dają 5,2 proc. ogólnej liczby głosów na WZA.

Obecnie największym akcjonariuszem NG2 jest spółka Luxprofi (27,63 proc. udziału w kapitale akcyjnym), podmiot zależny od Dariusza Miłka, który sam także jest znaczącym akcjonariuszem spółki produkującej markowe obuwie (12,37 proc.). Zaraz za nimi plasują się kolejno: Pioneer Investment Menagement, Leszek Gaczorek, ING OFE oraz PKO TFI.

Grupa NG2 działa na rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jest znaczącym producentem w Polsce. Spółka NG2, z siedzibą w Polkowicach, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez salony firmowe CCC, sklepy obuwnicze BOTI oraz sieć butików QUAZI. Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku Grupa NG2 dysponowała siecią 703 placówek sklepowych, w tym: 267 salonów CCC, 41 salonów CCC w Republice Czeskiej, 48 butików Quazi, 222 sklepów Boti, salonów franczyzowych CCC 62 i 63 sklepów franczyzowych Boti. W okresie jednego roku firma oferuje ponad dwa i pół tysiąca wzorów obuwia. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki.