Jarosław Fijałkowski, prezes, Parkridge CEE Retail

Marki, które poprzez swój produkt, czy marketing stały się wiodącymi sklepami w swoich branżach, mają duże znaczenie dla przyciągnięcia nie tylko przyszłych klientów, ale i kolejnych najemców. Ich obecność decyduje o odwiedzalności centrum, a tym samym o jego sukcesie. To pozwala takim wiodącym markom uzyskać lepsze warunki współpracy. Taka sytuacja nie jest niczym nadzwyczajnym, to normalna gra rynkowa.

Oczywiście zdarzają się sytuacje skrajne, gdy na przykład wynajmujący postępuje nie fair w stosunku do mniejszych najemców, ale z naszych doświadczeń wynika, iż jest to jednak margines na tle całego rynku.

Jeśli natomiast chodzi o zbyt wysokie koszty opłat wspólnych, to problem tkwi raczej w wysokim kursie euro, który spowodował wzrost całkowitych obciążeń najemców. Opłaty wspólne są tym najsłabszym ogniwem, które najłatwiej kwestionować i to się czasem dzieje. Jestem przekonana, że kiedy euro będzie spadać, to dyskusje o obniżeniu kosztów wspólnych nie będą miały istotnego znaczenia. Dlatego moim zdaniem w dłuższej perspektywie rynek przejdzie na rozliczanie opłat, w tym czynszów, w złotówkach. Ale i do tej pory, dobre firmy komercjalizacyjne zawsze były elastyczne w rozmowach handlowych.