– Ani zarząd Emperii, ani nikt inny na rynku nie może dziś w odpowiedzialny sposób skomentować planowanej przez nas oferty w szczegółach. Nasz prospekt jest jeszcze przed zatwierdzeniem przez KNF i w związku z tym nie został opublikowany – argumentuje Jan Domański, rzecznik Eurocash SA.

– Zaraz po publikacji prospektu przedstawimy inwestorom strukturę naszej oferty, która jest oczywiście fair i jednakowo traktuje wszystkich akcjonariuszy Emperii. Proponujemy proste i przejrzyste warunki wszystkim akcjonariuszom: 3.76 akcji Eurocash za każdą akcję Emperii. Uważamy, że wymiana akcji jest korzystnym rozwiązaniem dla akcjonariuszy Emperii ponieważ daje im możliwość uczestniczenia w przyszłym rozwoju grupy i czerpania korzyści z osiąganych synergii. Głęboko wierzymy, że połączenie i stworzenie silnego partnera dla tradycyjnego handlu detalicznego przyniesie liczne korzyści zarówno klientom jak i akcjonariuszom obu spółek – dodaje.

Przypomnijmy, że zarząd Emperii Holding uważa iż, procedura publicznego wezwania jest ważną instytucją prawną. W jego przekonaniu, Eurocash, który chce przejąć lubelską spółkę, będzie zmierzał do dokonania transakcji w postaci oferty publicznej, omijając opcję publicznego wezwania. Zarząd twierdzi, że może to mieć negatywne skutki dla mniejszościowych akcjonariuszy Emperii w różnych aspektach. – Brak ochrony mniejszościowych akcjonariuszy, zwłaszcza w odniesieniu do potencjalnych kolejnych transakcji oraz ustalonego dla tychże parytetu wymiany akcji. Akcjonariusze mogą tym samym stracić prawo do uzyskania godziwej, minimalnej ceny papierów wartościowych, wymaganej w art. 5 ust. 4 unijnej Dyrektywy o Przejęciach – podkreśla Artur Kawa, prezes Emperii Holding.

Do krzywdzących skutków ewentualnego pominięcia publicznego wezwania zarząd spółki zaliczył także możliwość różnicowania warunków transakcji wobec poszczególnych grup akcjonariuszy, zwłaszcza w odniesieniu do planowanego podziału emisji akcji Eurocash na dwie transze i realizacja części potencjalnej transakcji przejęcia Emperii w innym trybie niż dla akcji serii K. Zwłaszcza w ramach prywatnej oferty kierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz brak możliwości ogłoszenia kontrwezwania na te same akcje przez innych uczestników rynku kapitałowego.