Program lojalnościowy spółdzielni zrzeszonych w KZRSS Społem nosi nazwę: "Społem znaczy razem". Związek dysponuje już pełnym pakietem materiałów niezbędnych do wdrożenia programu w poszczególnych spółdzielniach. Program polega na tym, że klienci zdobywają punkty za każde zakupy zrobione w sklepie biorącym udział w akcji. Te punkty mogą później wymienić na bony lub inne nagrody.

– Co ciekawe, klienci będą mogli sami sprawdzać ilość zdobytych punktów i wymieniać je na nagrody w internecie – podkreśla Paweł Kochański, dyrektor Zspołu ds. Handlu i Promocji KZRSS Społem. – Obecnie program jest już wdrażany. O tym, kiedy ruszy w sklepach, zadecydują poszczególne spółdzielnie – dodaje.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "Społem" powstał w celu zjednoczenia rozproszonego społemowskiego ruchu spółdzielczego i wzajemnej pomocy w warunkach wolnego rynku. Założyli go przedstawiciele 122 spółdzielni spożywców na Zjeździe Założycielskim w Warszawie w grudniu 1991 r. jako dobrowolną organizację zrzeszającą spółdzielnie z całego kraju. Podstawą działania każdej polskiej spółdzielni spożywców Społem są Zasady Spółdzielcze uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze w 1995 roku.