O transakcji zarząd spółki poinformował wczoraj po południu. Emperia w ramach programu skupu, nabyła w transakcji pakietowej na GPW ponad 4,4 tys. sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda, celem ich dalszego zbycia lub umorzenia. Nabyte akcje stanowią 0,029 proc. kapitału zakładowego. Papiery zostały nabyte po cenie jednostkowej wynoszącej 99,05 zł za jedną akcję.

Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, spółka nabyła już ponad 18 tys. walorów dających prawo do 18 378 (0,122 proc.) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowiących 0,122 proc. kapitału zakładowego.

Program skupu akcji własnych jest elementem nowej strategii grupy. Program wraz z podniesieniem kapitału docelowego ma służyć ochronie wartości inwestycji przed arbitrażem.

Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych polskich grup handlowych. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Koordynatorem działalności grupy jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Emperia Holding SA. Grupa swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Spółka prowadzi dystrybucję artykułów FMCG poprzez magazyny cash&carry i centra dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Poprzez spółki Tradis oraz Ambra i DEF dociera do ponad 40 tys. polskich sklepów.