Inicjatorem akcji wspierającej edukację młodzieży gimnazjalnej jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs dotyczy zagadnień związanych z promocją zdrowia. Jak podkreślają organizatorzy, konkurs jest nie tylko sposobem na rozpowszechnienie idei prozdrowotnego trybu życia, ale również okazją do rozwijania w młodym człowieku potrzeby pracy zespołowej oraz umiejętności twórczego rozwiązywania zadań przy użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Grupy z sześciu gimnazjów zakwalifikowane do finału zaprezentują swe prace na specjalnie przygotowanej scenie w centrum handlowym M1 w Krakowie. W pierwszej części imprezy odbędzie się prezentacja najlepszych prac, następnie zwycięskim zespołom zostaną wręczone nagrody, a w tym m.in. tablica interaktywna Interwrite Dual-Board wraz z projektorem oraz tablet Interwrite Mobi i system do testów Interwrite CPS IR. Wartość nagród wynosi prawie 20 tys. zł.

Metro Group Asset Management jest spółką międzynarodowego koncernu Metro Group, oferującą usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi. Spółka odpowiada za strategiczny rozwój nieruchomości, planowanie, budowę, wynajem, sprzedaż/kupno nieruchomości. W zakresie odpowiedzialności spółki leży center i facility management.