Chcemy zwrócić uwagę na problemy pracowników handlu

Nasza akcja protestacyjna nie przez przypadek odbywa się właśnie w czwartek 7 października. Jest to Światowy Dzień Godnej Pracy, a my właśnie o taką pracę – godną i stabilną walczymy. Strajk włoski ma polegać na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie obowiązkowy zgodnie ze wszystkimi procedurami ustawodawców i pracodawców. Nasze działania mogą być uciążliwe dla klientów, bo np. kasjerki będą ręcznie wpisywały kody produktów. W ten sposób pragniemy zwrócić uwagę pracodawcom i ustawodawcom oraz klientom na pogarszające się warunki pracy i płacowe w całym sektorze handlu w Polsce.

Żądamy przede wszystkim godnej płacy, zwłaszcza dla pracowników najniższego szczebla, którzy mimo wielu przepracowanych lat, wciąż pobierają najniższe krajowe wynagrodzenie. Oczekujemy też stabilności zatrudnienia i zerwania z patologią masowego zatrudniania pracowników marketów na czas nieokreślony, a często na umowy cywilnoprawne i przez agencje pracy tymczasowej.

Nasza poprzednia pikieta w Warszawie nie przyniosła większych rezultatów. Oczekujemy, że nasi pracodawcy wysłuchają nas i poprawią warunki pracy i płacy w polskim handlu. Apelujemy również do ustawodawców o doprowadzenie do zamian legislacyjnych, które umożliwią powrót do stabilizacji zatrudnienia oraz poprawy warunków pracy i płacy. Mamy też nadziej, że klienci wykażą się cierpliwością i wyrozumiałością.