Takie ograniczenia dziennikarze Życia Warszawy zaobserwowali w ubiegłym tygodniu m.in. w stołecznym Auchan Modlińska. Jak się okazało, sieć wprowadziła reglamentację cukru, bo tani towar wykupują hurtownicy i później sprzedają go po znacznie wyższych cenach. Jak tłumaczyli na łamach gazety przedstawiciele Auchan, reglamentacja ma zapewnić ochronę indywidualnym klientom. I dlatego każdy klient może kupić jedynie 10 kg cukru.

Grupa Auchan w pierwszej połowie 2010 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 20 mld euro, co daje wzrost o 6,8 proc. w stosunku do I półrocza 2009 roku. Wynik EBITDA wzrósł o 9,8 proc. – do 1,02 mld euro. W tym okresie zysk netto Grupy Auchan uplasował się na poziomie 248 mln euro. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 230 mln, co oznacza wzrost o 1,1 proc. 46 proc. całkowitej sprzedaży Grupa Auchan wypracowała na rynku francuskim, 25,8 proc. pochodziło z rynków Europy Zachodniej, zaś kolejne 27 proc. z Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji.

Obecnie do Grupy należą 533 hiepr- i 723 supermarkety. W pierwszej połowie tego roku Auchan uruchomił 18 nowych hipermarketów. W tym samym czasie pojawiło się 12 supermarketów, jednak równocześnie 19 zostało zamkniętych.