Tegoroczny BTL Monitor instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia pokazuje, że konsument coraz chętniej uczestniczy w programach lojalnościowych. Aż 1/3 badanych zadeklarowała przynależność do co najmniej jednego obecnego na polskim rynku programu.

– Ta wzmożona aktywność dużych graczy zdaje się mieć nie tylko bezpośredni wpływ na uczestników tychże programów, ale również pośrednio na przypomnienie konceptu programu lojalnościowego i karty stałego klienta oraz odświeżenie pamięci uśpionym i nieaktywnym uczestnikom wcześniej istniejących programów – mówi Marzena Białasek, badaczka z ARC Rynek i Opinia. – W tym roku uczestnictwo w programach lojalnościowych deklaruje ponad 1/3 osób i jest to najwyższy odsetek odnotowany w naszym badaniu (porównywalny tylko do roku 2005, od którego odnotowywano stały spadek popularności tego typu programów) – dodaje.

Z raportu wynika, że najwięcej uczestników ma działający od niecałego roku w nowej formule program Payback – udział w nim deklaruje 16 proc. badanych. Natomiast na drugim miejscu jest prowadzony przez Orlen program Vitay, a na trzecim kolejny debiutant w Polsce – Club Tesco.

Badania wykazały, że programy lojalnościowe to wciąż domena stacji benzynowych oraz super- i hipermarketów. Ta ostatnia branża zanotowała w tym roku bardzo duży wzrost, głównie dzięki uruchomieniu programu lojalnościowego Tesco Clubcard oraz wzrostu popularności karty Carrefour Rodziynka.

Badanie BTL Monitor 2010 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, miejskiej próbie ludności Polski w wieku 15 – 49 lat (N=800) w terminie od 26 lipca do 11 sierpnia 2010.