O planach podziału grupy na trzy segmenty: dystrybucja, supermarkety i nieruchomości, pisaliśmy pod koniec września tego roku. Zarząd Emperii przystąpił do realizacji tych zapowiedzi. Władze spółki tłumaczą, że decyzja o zamiarze podziału i wydzieleniu segmentu dystrybucyjnego grupy kapitałowej są uzasadnione interesami klientów, pracowników oraz akcjonariuszy. – Grupa Dystrybucyjna Tradis uzyskawszy pełną samodzielność i będzie realizowała swój główny cel – zdobycie pozycji lidera rynku dystrybucji FMCG w Polsce – czytamy w komunikacie spółki.

Przeprowadzenie podziału ma pozwolić pracownikom na pracę w efektywnie zarządzanych przedsiębiorstwach giełdowych oraz na uczestnictwo w programach opcji menedżerskich w spółkach, w których będą zatrudnieni. Natomiast akcjonariusze Emperii, którzy staną się jednocześnie akcjonariuszami publicznej Grupy Dystrybucyjnej Tradis, dostaną szansę uczestniczenia w przyszłych wzrostach obu spółek giełdowych.

Podział nastąpi poprzez wydzielenie części majątku firmy (składającej się na segment dystrybucyjny) i wniesienie tej części do spółki specjalnie w tym celu zawiązanej, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Emperia zapowiada też wprowadzenie spółki Tradis na giełdę najpóźniej w marcu przyszłego roku. Według wcześniejszych zapowiedzi, debiut miał nastąpić kilka miesięcy później – w czerwcu 2011 r.

Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych polskich grup handlowych. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Koordynatorem działalności grupy jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Emperia Holding. Poprzez spółki Tradis oraz Ambra i DEF dociera do ponad 40 tys. polskich sklepów.