Luis Amaral, prezes Eurocash SA

Nasza oferta daje akcjonariuszom Emperii możliwość uczestniczenia w przyszłym rozwoju połączonej grupy i czerpania korzyści z osiąganych synergii. 13 września br. przedstawiliśmy zarządowi Emperii propozycję polaczenia obu spółek. Nie poparł jej i dlatego kierujemy naszą ofertę bezpośrednio do akcjonariuszy. Zaproponowany przez nas kształt oferty publicznej daje akcjonariuszom Emperii możliwość podjęcia indywidualnej decyzji, niezależnie od rekomendacji zarządu spółki, czy decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy – każdy z nich zdecyduje, co uważa za lepsze dla zainwestowanego przez siebie kapitału.

Polski rynek detaliczny intensywnie sie zmieniał w ostatnich latach. Tradycyjne niezależne sklepy potrzebują silnego partnera, aby stawić czoła agresywnym działaniom nowoczesnych sieci hiper- i supermarketów oraz dyskontów. Stworzenie razem z Emperią drugiego pod względem przychodów w Polsce podmiotu na rynku hurtowej i detalicznej dystrybucji artykułów żywnościowych jest skuteczną odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, która zapewni ich konkurencyjność w długiej perspektywie czasowej. Większa skala działalności, poszerzona oferta produktowa, czy szereg oczekiwanych oszczędności możliwych do osiągnięcia dzięki połączeniu, są korzystne zarówno dla klientów, jak i akcjonariuszy obu spółek.