Kamil Szlaga, analityk rynku akcji, KBC Securities

Zgodnie z zatwierdzonym przez KNF prospektem emisyjnym, jeśli fuzja obu spółek dojdzie do skutku, akcjonariusze Emperii będą mogli wymienić swoje akcje na akcje Eurocashu w stosunku 3,76 akcji Eurocashu za jeden walor lubelskiej spółki. W ten sposób Eurocash chce osiągnąć minimum 51 proc. udziału w akcjonariacie Emperii, chociaż ten próg może być obniżony.

Jak poinformował Eurocash, spółka oczekuje na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do 9 listopada. Jeśli transakcja zostanie uzgodniona, akcjonariusze Emperii będą mogli zapisywać się na akcje Eurocashu w dniach 15-23 listopada.

Jaki wpływ będzie miała publikacja prospektu na notowania spółek? Oczekuję neutralnej reakcji rynku zarówno w przypadku notowań Eurocashu, jak i Emperii. Warto zaznaczyć, że prospekt stanowi wiążącą ofertę dla akcjonariuszy Emperii. Zgodnie z oczekiwaniami, parytet wymiany prawdopodobnie pozostanie równy 3,76 (na podstawie 3-miesięcznych średnich kursów sprzed ogłoszenia zamiaru fuzji). Zakładam jedynie 20-procentowe prawdopodobieństwo dojścia fuzji do skutku, gdyż proponowany parytet jest korzystniejszy dla akcjonariuszy Eurocashu, którzy skorzystają z większości synergii płynących z połączenia spółek.