Oferta jest skierowana wyłącznie do akcjonariuszy Emperia Holding SA. Jej celem jest przejęcie kontroli nad lubelska spółką. Parytet wymiany, tj. liczba akcji serii K obejmowanych w zamian za jedną akcję spółki Emperia Holding SA, został ustalony na 3,76. Eurocash chce osiągnąć minimum 50 proc. udziału w akcjonariacie Emperii.

Eurocash oczekuje, że konsekwencją uzyskania kontroli nad Emperią będzie rozszerzenie skali działalności Grupy, co z kolei może zwiększyć możliwości i zdolność spółki do konkurowania na rynku hurtowej sprzedaży produktów żywnościowych w Polsce, w szczególności z międzynarodowymi sieciami oraz przyczynić się do utrzymania wysokiego potencjału wzrostu działalności Grupy.

Jednocześnie Eurcash podkreśla, że po uzyskaniu kontroli nad Emperią, zarząd może zarekomendować połączenie spółki z Emperią poprzez przeniesienie majątku Emperii na spółkę w zamian za akcje wydawane akcjonariuszom Emperii. Ponadto, jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie oraz z punktu widzenia możliwych do osiągnięcia synergii, może zostać podjęta decyzja o sprzedaży niektórych aktywów Emperii lub zmianie modelu działalności niektórych jej linii biznesowych – w szczególności dotyczy to sieci sklepów Stokrotka.

Eurocash zajmuje się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce. Do Grupy należy ogólnopolska sieć 121 dyskontowych hurtowni typu cash & Carry oraz systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych pod takimi markami jak: Delikatesy Centrum, abc, IGA oraz Zielony Kłos. Od 2 sierpnia 2010 roku działalność Grupy Eurocash obejmuje także aktywną dystrybucję napojów alkoholowych poprzez spółki zależne Premium Distributors sp. z o.o.

Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych polskich grup handlowych. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Koordynatorem działalności grupy jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Emperia Holding SA. Grupa swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Spółka prowadzi dystrybucję artykułów FMCG poprzez magazyny cash&carry i centra dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Poprzez spółki Tradis oraz Ambra i DEF dociera do ponad 40 tys. polskich sklepów.