Główne punkty porządku obrad NWZA to: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem lub ograniczeniem prawa poboru.

Ten ostatni punkt ma na celu umożliwienie zarządowi zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój spółki, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek, skrócenie procesu emisji akcji oraz przeprowadzenia transakcji konsolidacyjnych. – Co w konsekwencji pozwoli Grupie Kapitałowej Emperia Holding umocnić pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw działających na rynku dystrybucji artykułów FMCG oraz zwiększać jej siłę zakupową i możliwości elastycznego reagowania na zmiany rynkowe – czytamy w uzasadnieniu zarządu Emperii.

Przypomnijmy, że zarząd Emperii nie zgodził się na proponowaną przez Eurocash fuzję spółek. Dlatego Eurocash skierował ofertę do pozostałych akcjonariuszy lubelskiej spółki. Parytet wymiany akcji, które zostaną zaoferowane za jeden walor Emperii, został ustalony na 3,76. Przyjmowanie zapisów na akcje ma ruszyć 15 listopada.

Emperia to polska grupa handlowa, która prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Łącznie w ramach sieci detalicznych Emperii działa już ponad 3,8 tys. polskich sklepów. Grupa Handlowa Emperia w całym kraju zatrudnia niemal 13 tysięcy osób.