Obie spółdzielnie dołączyły do PSD w październiku. PSS Morąg zdecydował się na ten krok, bo oczekuje unowocześnienia własnych placówek handlowych i zwiększenia rentowności z działalności detalicznej.

Kolejnym podmiotem, który podpisał porozumienie o współpracy jest Społem z Pionek. Spółdzielnia przy pomocy PSD planuje zmiany organizacyjne w swojej największej placówce. Duże zainteresowanie wśród zarządu i pracowników handlu wzbudziły także działania marketingowe i promocyjne serwisu.

Partnerski Serwis Detaliczny to spółka powołana w ramach Grupy Emperia do pracy na rzecz Spółdzielni Społem. Działa w aspekcie handlowym, operacyjnym i marketingowym. W imieniu uczestniczących w projekcie spółdzielni PSD zawiera umowy z dostawcami i producentami, przynosząc spółdzielcom korzyści w postaci bezpieczeństwa dostaw, poprawy warunków handlowych, nowoczesnych rozwiązań informatycznych czy obniżenia dodatkowych kosztów działalności.

Pakiet działań operacyjnych między PSD i spółdzielniami ma charakter nieobligatoryjny. Spółdzielcy sami wybierają te elementy, które uznają za przydatne. Dodatkowo, umowa daje dowolność funkcjonowania placówek i możliwość wyjścia z projektu bez konsekwencji. W zamian spółdzielcy zobowiązują się, że ich głównymi dostawcami będą spółki dystrybucyjne Grupy Handlowej Emperia.