Nabór wniosków do unijnego działania 8.2, w ramach którego można otrzymać refundację nawet 85 proc. wartości inwestycji, będzie trwał przez cały listopad (29.10-30.11.2010).

Systemy B2B pozytywnie wpływają na wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W przypadku firm handlowych mogą służyć przede wszystkim zarządzaniu siecią rozproszonych oddziałów oraz ułatwieniu współpracy z dostawcami, franczyzobiorcami i firmami logistycznymi. Z kolei w przypadku centrów handlowych usprawniają współpracę z najemcami i firmami obsługującymi galerie. Zakres wymiany danych może być różny począwszy od bazy produktów, przez wspólny system obiegu dokumentów, po integrację systemów ERP dostawców, dystrybutora oraz franczyzobiorców prowadzących sprzedaż detaliczną.

– Przy projektowaniu takiego systemu podstawowym założeniem jest maksymalne uproszczenie i automatyzacja wymiany informacji – mówi Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor handlowy firmy Empathy, tworzącej systemy B2B Internet Software House. – Wdrażanie systemu najlepiej rozpocząć od przeanalizowania własnego przedsiębiorstwa i jego relacji z partnerami – dodaje.

Dofinansowanie w ramach działania 8.2 obejmuje przede wszystkim integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw oraz wdrażanie nowych systemów B2B. Unijna pomoc ma formę refundacji części zainwestowanych w projekt pieniędzy – można otrzymać zwrot części tzw. wydatków kwalifikowanych mieszczących się w przedziale od 20 tys. do dwóch mln zł. Tylko w ciągu ostatniego roku PARP podpisał umowę o dofinansowaniu z ponad 350 firmami.

Firmy zainteresowane działaniem 8.2 powinni wziąć pod uwagę zmiany, jakie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego niedawno wprowadziło. Zniknęła m.in. możliwość refundacji wynagrodzeń pracowników oraz wprowadzono tzw. kryteria fakultatywne umożliwiające otrzymanie dodatkowych punktów. Projekty są bowiem oceniane i tylko najlepsze otrzymają dofinansowanie.