O rozwiązaniu umów poinformował Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava (Galeria 7, która realizuje inwestycję Magnolia Park Wałbrzych, jest spółką zależną funduszu). Największa z podpisanych jeszcze w 2008 r. umów, dotyczyła prowadzenia sklepu pod marką Reserved. Minimalna wartość kontraktu zawartego na 10 lat wynosiła ponad 11,5 mln zł.

– Rozwiązanie za porozumieniem stron wyżej opisanych umów jest zbieżne z podjętą już decyzją funduszu, że projekt budowy centrum handlowego w Wałbrzychu nie będzie realizowany w zakładanej pierwotnie wielkości – czytamy w komunikacje NFI Octava.

Z wynajmu powierzchni w wałbrzyskim Magnolia Park na początku tego roku wycofała się także marka H&M.

Centrum handlowo – usługowo – rozrywkowe Magnolia Park, zlokalizowane będzie przy ul. Lubelskiej i ul. Wysockiego w Wałbrzychu. Spółka Galeria 7 otrzymała pozwolenie na budowę obiektu w kwietniu ubiegłego roku. Powierzchnia handlowa galerii wyniesie ok. 16 – 18 tys. mkw. Obiekt umiejscowiony zostanie na terenie o powierzchni ok. 3,1 ha. Jednym z głównych najemców centrum będzie Tesco. 

NFI Octava to fundusz inwestycyjny, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Początkowo, spółka działała jako Fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych branż przemysłu. Od 2004 roku fundusz działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy. Podstawowym celem inwestycyjnym funduszu są średnio-okresowe inwestycje, pozwalającej na wykreowanie wartości dodanej w projektach nieruchomościowych.