Akcjonariusze Emperii Holding przybyli na ostatnie NWZA liczniej, niż zwykle – łącznie mieli aż 87 proc. głosów. Ich zdecydowana większość opowiedziała się za wszystkimi propozycjami władz spółki. Do najważniejszych decyzji zaliczyć można podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych do kwoty nie przekraczającej 500 mln zł.  

Kolejnym ważnym punktem była zgoda akcjonariuszy na podwyższenie kapitału docelowego spółki o maksymalnie 1 511 516 akcji oraz zgoda na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Zarząd Emperii chce w ten sposób zdobyć finansowanie na rozwój firmy, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek oraz przeprowadzenie transakcji konsolidacyjnych. W konsekwencji, Emperia chce umocnić swoją pozycję na rynku dystrybucji artykułów FMCG oraz zwiększać siłę zakupową i możliwości elastycznego reagowania na zmiany rynkowe.

Emperia to polska grupa handlowa, która prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Łącznie w ramach sieci detalicznych Emperii działa już ponad 3,8 tys. polskich sklepów. Grupa Handlowa Emperia w całym kraju zatrudnia niemal 13 tysięcy osób.
Handel detaliczny w Grupie Handlowej Emperia skupia sieci supermarketów, o różnorodnych formatach, prowadzące placówki marek Lewiatan, Groszek, Euro-Sklep, Milea, Społem Tychy, Stokrotka i Delima. Poprzez spółkę Partnerski Serwis Detaliczny Emperia współpracuje z 51 spółdzielniami spożywców. Łącznie w ramach sieci detalicznych Emperii działa już 3 880 polskich sklepów.