Program, który realizowany jest od 10 lat, ma na celu kształcenie kadry profesjonalnie przygotowanej do pracy w nowoczesnym handlu. Młodzież kształci się w nim do wykonywania zawodów: technik handlowiec i sprzedawca. Jednym z głównych elementów projektu Metro Edukacja jest powiązanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi zdobywanymi podczas praktyk. Dzięki praktykom młodzi ludzie nabywają wiedzę o organizacji nowoczesnych przedsiębiorstw handlowych i poznają wymagania przyszłych pracodawców.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały materiały dydaktyczne, dostosowane do potrzeb projektu. Odpowiednie rozwiązania dydaktyczne opracowali polscy nauczyciele i eksperci z Centrum Kształcenia w Zakresie Handlu Detalicznego w Niemczech.

Metro Edukacja została wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”, publikowanym rokrocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a w 2010 roku została uhonorowana Laurem Odpowiedzialności w konkursie PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność i Deloitte.

Metro Group Asset Management jest spółką międzynarodowego koncernu Metro Group, oferującą usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi. Spółka odpowiada za strategiczny rozwój nieruchomości, planowanie, budowę, wynajem, sprzedaż/kupno nieruchomości. W zakresie odpowiedzialności spółki leży center i facility management. Metro Group poprzez program Metro Edukacja wspiera rynek pracy, oferując młodym ludziom możliwość zwiększenia swoich szans na znalezienie ciekawego zatrudnienia.