Dzięki konsolidacji powstanie podmiot o obrotach rzędu 3,5 mld zł oraz EBITDA ponad 100 mln złotych, działający zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym, prowadzący sprzedaż tradycyjną i rozwijający nowoczesne kanały sprzedaży, w tym usługi terminalowe i sprzedaż elektroniczną.

– Historia zatacza koło. Kiedyś wydzielaliśmy spółki, aby dać im możliwość dynamicznego wzrostu, teraz naszą odpowiedzią na sytuacje rynkową jest ich ponowna integracja. Połączenie da nam wymierną korzyść w postaci synergii kosztów, szczególnie w obszarze logistyki. Bardzo istotne znaczenie ma też integracja pionowa (handel plus detal) pozwalająca połączonemu podmiotowi generować znacznie wyższe przepływy finansowe, a tym samym skokowo zwiększyć potencjał inwestycyjny – wyjaśnia Krzysztof Klicki, właściciel Grupy Kolporter.

Następnie Kolporter ma zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych, co może nastąpić już we wrześniu 2011 roku. Dzięki giełdzie spółka chce pozyskać środki potrzebne do udziału w konsolidacji rynku.

Kolporter rozpoczął działalność w maju 1990 r. od dostarczenia 200 egzemplarzy Gazety Wyborczej rozwiezionej osobiście przez Krzysztofa Klickiego do 11 sklepów Kieleckiego PSS Społem. Prawie 20 lat później, w 2009 r. Grupa Kolporter osiągnęła przychody w wysokości 3,8 mld zł.