Carrefour uzyskał dość dobre wyniki sprzedaży w trzecim kwartale br. Jak deklaruje Lars Olofsson, CEO and Board Member w Carrefour, wzrost został osiągnięty, pomimo że otoczenie gospodarcze nadal nie jest sprzyjające i wciąż stanowi duże wyzwaniem na wielu kluczowych rynkach. – Jesteśmy szczególnie zadowoleni z silnego wzrostu sprzedaży na rynkach wschodzących, takich jak Chiny i Ameryka Łacińska – wyjaśnia. Dodaje również, że Grupa Carrefour dostrzega pierwsze oznaki ożywienia na rynkach takich jak Belgia, Polska oraz Tajwan.

W Polsce w trzecim kwartale nastąpiła obiecująac poprawa sprzedaży. Wynik like‐for‐like był lepszy niż rok temu o 4,7 proc.

Dla przypomnienia, globalna sprzedaż francuskiego detalisty w drugim kwartale 2010 roku osiągnęła poziom 24,9 mld euro i było to o 2,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W pierwszej połowie tego roku sprzedaż sieci wzrosła o 2,7 proc. do 48,9 mld euro.

Carrefour Polska już w pierwszej połowie 2010 roku wykazał się wysoką dynamiką sprzedaży, która wzrosła o 6,2 proc., obroty wyniosły wówczas 2,171 mld zł. W 2009 roku Carrefour Polska mimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej i spadku koniunktury na rynku, zanotował całkowite obroty w wysokości 8,194 mld zł, co stanowi wzrost o 2,8 proc.