Pozyskane aktywa kosztowały First Property Group 20 milionów euro. Głównym najemcą nabytego obiektu jest sieć super- i hipermarketów Carrefour. Francuski detalista będzie prowadził działalność w budynku jeszcze przez przynajmniej jedenaście lat. Według wstępnych szacunków na tej inwestycji fundusz ma rocznie zarabiać nawet 30 proc. zainwestowanego kapitału.

Ben Habib, Chief Executive w First Property Group wyraża duże zadowolenie z zakończenia pionierskiej dla grupy inwestycji w naszym kraju. – Carrefour jest najważniejszym aktywem, po którym możemy spodziewać się szybkiego zwrotu zainwestowanych środków, jest to współmierne do celów funduszu, zakładających uzyskania stopy zwrotu z kapitału własnego na poziomie minimum 15 proc. rocznie – wyjaśnia. Ben Habib już teraz zapowiada dalsze inwestycje. Ich szczegóły będą ogłaszane sukcesywnie, w miarę postępu przygotowań i realizacji tych projektów.

First Property Group zarządza funduszem nieruchomości, który działa przede wszystkim na terenie Wielkiej Brytanii i Europy Środkowo-Wschodniej. W obszar działalności grupy wpisane jest między innymi zwiększanie kapitału podmiotów trzecich, inwestujących na rynku nieruchomości oraz współinwestowanie realizowanych przez nie projektów. First Property Group czerpie zyski również z zarządzania tymi podmiotami.