Luis Amaral, prezes Eurocash SA

Jedna z uchwał dotyczy "buy backu". W praktyce skup akcji został ograniczony z nagłośnionych 500 mln zł do ponad 200 mln zł, poprzez wprowadzenie wskaźników łączących jego wartość z zadłużeniem. Uważamy, że planowany "buy back" jest niezgodny z prawem. Ponieważ niedługo możemy stać się znaczącym akcjonariuszem Emperii, nie chcielibyśmy aby spółka miała problem prawny. Obawy miała również część akcjonariuszy, co widać po wynikach głosowania.

Druga decyzja walnego zgromadzenia dotyczy emisji akcji – uważamy, że nie ma ona z naszego punktu widzenia większego znaczenia, jej skala jest ograniczona. Jeśli emisja będzie wykorzystana na akwizycje to potwierdzi to nasz kierunek myślenia, związany z potrzebą konsolidacji rynku. Zawsze oczywiście pozostaje pytanie, czy akwizycje są przeprowadzane po właściwej cenie i czy przyniosą faktyczny rozwój spółki.
Niezmiennie podtrzymujemy, że działanie obu podmiotów w ramach jednej grupy przyniesie wiele korzyści – zarówno klientom, jak i akcjonariuszom obu spółek.

Przypomnijmy, że zarząd Emperii nie zgodził się na proponowaną przez Eurocash fuzję spółek. Dlatego Eurocash skierował ofertę do pozostałych akcjonariuszy lubelskiej spółki. Parytet wymiany akcji, które zostaną zaoferowane za jeden walor Emperii, został ustalony na 3,76. Przyjmowanie zapisów na akcje ma ruszyć 15 listopada.