Przed podpisaniem ostatecznej umowy, propozycja konsorcjum musi zyskać akceptację komisji konkursowej i prezydenta Gdańska. Zgodnie z zapisami podpisanej umowy przedwstępnej, koncepcja architektoniczno – urbanistyczna zostanie przedstawiona za trzy miesiące, czyli w styczniu 2011 roku.

Inwestycja zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego będzie realizowana na terenie o powierzchni ok. 5,5 ha, obejmującym nieruchomości miasta i powierzchnię uzyskaną poprzez zabudowę torów kolejowych. Projekt zakłada budowę m.in. wielofunkcyjnego kompleksu z funkcjami usługowo-handlowymi, hotelowymi, biurowymi, rozrywkowymi wraz z ogólnodostępnymi parkingami na 830 miejsc. Wybudowany zostanie obiekt przeznaczony na siedzibę Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska, pełniący funkcje informacyjne i edukacyjno-kulturalne.

Planowana jest także przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, niezbędnej do funkcjonowania powstałych obiektów, w tym wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2017 roku.

– To naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, dlatego potrzebowaliśmy silnego partnera – zaznacza Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. – Inwestycje warte będą ok. 760 mln zł.

Multi Corporation to firma deweloperska skupiająca się na inwestycjach w centrach europejskich miast. Opiera swą działalność na czterech filarach, odpowiedzialnych za budowę centrów handlowych, inwestowanie, zarządzanie majątkiem i zarządzanie nieruchomościami. Multi Corporation odpowiada za cały proces powstawania przedsięwzięcia inwestycyjnego – od koncepcji, w której centralną rolę pełni wykreowanie przestrzeni publicznych oraz projektowanie obiektów o wysokiej jakości wyrazu architektonicznego, po budowę, i zarządzanie.

Multi Corporation działa w 14 krajach Europy. Siedziba Multi mieści się w Holandii, spółka posiada biura w Belgii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Polsce, Szwajcarii, Ukrainie, Turcji i na Słowacji.