„Loteria w Dziesiątkę” trwała w chełmskiej PSS Społem od 15 marca do końca września tego roku. W loterii mogli brać udział wszyscy pełnoletni klienci nie będący pracownikami spółdzielni, którzy zrobili zakupy na kwotę minimum 50 zł. Jak przekonuje sieć, loteria cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, ponieważ żadna konkurencyjna sieć sklepów nie zaoferowała dla swoich klientów tak atrakcyjnej nagrody głównej jaką był samochód. Auto wygrała jedna z klientek chełmskiego marketu.

Partnerski Serwis Detaliczny to spółka powołana w ramach Grupy Emperia do pracy na rzecz Spółdzielni Społem. Działa w aspekcie handlowym, operacyjnym i marketingowym. W imieniu uczestniczących w projekcie spółdzielni PSD zawiera umowy z dostawcami i producentami, przynosząc spółdzielcom korzyści w postaci bezpieczeństwa dostaw, poprawy warunków handlowych, nowoczesnych rozwiązań informatycznych czy obniżenia dodatkowych kosztów działalności.

Pakiet działań operacyjnych między PSD i spółdzielniami ma charakter nieobligatoryjny. Spółdzielcy sami wybierają te elementy, które uznają za przydatne. Dodatkowo, umowa daje dowolność funkcjonowania placówek i możliwość wyjścia z projektu bez konsekwencji. W zamian spółdzielcy zobowiązują się, że ich głównymi dostawcami będą spółki dystrybucyjne Grupy Handlowej Emperia.