Ustawa zmieniająca kodeks pracy została uchwalona 24 września 2010 r. z inicjatywy poselskiej. Minister pracy i polityki społecznej w opublikowanym stanowisku wytknął jej kilka niezgodności. Chodzi przede wszystkim o zmianę zasad obliczania wymiaru czasu pracy.

Według nowych zasad, które zaczną obowiązywać od nowego roku, wymiar nie będzie obniżany o 8 godzin, jeżeli święto przypada w dniu, który dla pracownika ma być wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Obecnie każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela obniża obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Minister podkreśla, że nowe przepisy są niezgodne z konstytucją, która gwarantuje pracownikom prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy oraz wyrażanym przez Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy poglądem, zgodnie z którym pracownik nie ma obowiązku odpracowywania dnia świątecznego, natomiast pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi – poza wolną niedzielą i świętem – także dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

– Zmiana tych zasad spowoduje nie tylko liczne skutki finansowe (np. w wysokości składników wynagrodzenia obliczanych w oparciu o stawkę godzinową, wartości współczynnika ekwiwalentowego, ustalania rekompensaty na pracę nadliczbową), ale także wprowadzi u odbiorców norm prawnych oraz organów kontrolnych poczucie braku stabilnych, jasnych i jednakowych dla wszystkich zasad ustalania wymiaru czasu pracy, który jest bazę do prawidłowego organizowania procesu pracy – podkreśla minister pracy w swoim stanowisku.

Obecnie trwają prace nad ustawą w Senacie.