– W całym 2009 roku zanotowaliśmy 63,4 mln zł przychodu i 2,43 mln zł straty netto. Jednakże rok 2010 to okres powrotu do rentowości. Dwa pierwsze kwartały br. zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym. W II kw. br. wypracowaliśmy 47 tys. zysku netto w porównaniu do 634 tys. zł straty w roku 2009. Rosną także przychody, co jest głównie zasługą dużej aktywności na rynkach zagranicznych. Od początku br. udaje nam się utrzymać ponad 50 proc. udział eksportu w całej sprzedaży. Dla porównania w 2009 roku sprzedaż zagraniczna kształtowała się na poziomie 33 proc. w całości przychodów. Korzyści przynosi także wdrożony pod koniec 2009 rok program optymalizacyjny „10 proc. Business Improvement". Łącznie w pierwszym półroczu 2010 roku wypracowaliśmy 35 066 tys. zł przychodów i 130,51 tys. zł zysku netto – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA.

LUG, notowany obecnie na New Connect, przygotowuje się do przeniesienia notowań na rynek główny, co planowane jest na I kw. 2011 r. Przenosinom nie będzie towarzyszyła emisja akcji.

LUG SA to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG SA – dostawcy kompleksowych rozwiązań świetlnych, jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce. Spółka sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 20 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. Ostatnie realizacje w centrach handlowych to m.in. oświetlenie do Cuprum Arena w Lubinie oraz Galerii Przymorze w Gdańsku. Ponadto spółka wykonała iluminacje świetlne w sieci handlowej McArthur.