Opinie Polaków na temat sklepowych promocji znaleźć można w najnowszej edycji raportu BTL Monitor, corocznie przygotowywanego przez ARC Rynek i Opinia. Jak wynika z badań, czołówka najpopularniejszych rodzajów promocji, zetknięcie z którymi deklaruje najwięcej osób, jest od lat ustalona. Są to stosunkowo nieskomplikowane formy promujące konsumpcję, dwa produkty w cenie jednego oraz działania nastawione na zwiększenie popytu – degustacje, rozdawanie darmowych próbek lub próbki dołączone do innego zakupu.

Po znacznym zeszłorocznym wzroście znajomości promocji nastawionych na zakup łączony – pakiet usług za niższą cenę, w tym roku zauważalny jest jej spadek. Jak przypuszczają autorzy raportu, może być to związane z powszechnym stosowaniem tego narzędzia szczególnie na rynku usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych (triple/quadra play), co powoduje, że konsumenci przechodzą nad nimi do porządku dziennego, często nawet ich nie zauważając.

W tegorocznym badaniu zanotowano stosunkowo niższą atrakcyjność okresowej obniżki cenowej jako zachęty do zakupu w wielu badanych branżach, przy jednoczesnym wzroście przychylności dla promocji opartych o mechanizm rabatów, większej ilości produktu oraz produktów dołączanych do zakupu głównego. – Może to odzwierciedlać coraz bardziej sceptyczne podejście konsumentów do promocji cenowych – komentuje badaczka Marzena Białasek.

W tym roku więcej osób niż w roku ubiegłym zgodziło się ze stwierdzeniem że produkty objęte promocją są niższej jakości. A jednocześnie nieznacznie wzrosła liczba osób, które deklarują, iż promocja zupełnie na nich nie działa i że zawsze wybierają ten sam produkt, niezależnie od promocji.

Badanie BTL Monitor 2010 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, miejskiej próbie ludności Polski w wieku 15 – 49 lat (N=800) w terminie od 26 lipca do 11 sierpnia 2010.