Centrum zostanie otwarte w 2013 roku

Magdalena Zimna, która 2 grudnia br. będzie prelegentem konferencji Best Shop 2010, wyjaśnia, że GfK od dawna podkreśla nieistnienie jednego typowego nabywcy. Zaznacza przy tym, że wśród polskich klientów można wyróżnić kilka różnych typów, z których każdy cechuje się innymi wzorcami zakupowymi i innym stosunkiem do zakupów. Do każdego trzeba inaczej dotrzeć – z inną ofertą, innym komunikatem marketingowym, bo jedni zwracają szczególną uwagę na jakość i szeroki wybór asortymentu, a dla innych decydująca jest cena, dla jeszcze innych powód zakupu stanowi czasowa promocja.

W najbliższej przyszłości nasze nawyki zakupowe ulegną zmianom. Zaczniemy kupować, zwracając większą uwagę na relację ceny do jakości produktów oraz na to, w jakim otoczeniu sklepowym dokonujemy zakupu. Z jednej strony naszymi zachowaniami będzie kierowała coraz silniejsza potrzeba dobrej jakości, z drugiej, coraz częściej będziemy wykazywać zachowania racjonalne, związane z unikaniem przepłacania za produkt, który nie jest wart proponowanej ceny, a być może nawet kupować w myśl zasady „cheap is chic”.

Internet – owszem, ciągle się rozwija, ale chyba za wcześnie jeszcze, żeby prognozować, czy może się stać poważnym zagrożeniem dla sklepów tradycyjnych. Trudno też mówić dzisiaj o jednym nowym trendzie – zmiany, których można się spodziewać w najbliższych latach, będą w różnych stopniu dotyczyły poszczególnych grup nabywców.