Z mobilnego internetu korzystamy, poszukując informacji zakupowych, równie często jak tych związanych ze sportem i podróżami.

Wg badania „Mobile Exposure. Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich”, które zostało przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2010 roku przez TNS Global w Polsce, najbardziej typową grupę użytkowników internetu z wykorzystaniem telefonii komórkowej stanowią osoby poniżej 35 roku życia (aż 74 proc.). Najczęściej są to pracujący mężczyźni.

Dla porównania, badanie zostało przeprowadzone również we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W krajach tych najbardziej zafascynowani mobilnymi mediami są już osoby nieco starsze niż u nas. Większy jest też udział osób aktywnych zawodowo.

W Polsce po mobilny Internet sięgamy przede wszystkim dla zabicia czasu. A taka forma podoba na się ze względu na szybkość i łatwy dostęp w każdej chwili. Jest skutecznym sposobem zdobywani informacji, w każdym miejscu i czasie.

Media mobilne postrzegamy jako nowoczesne i innowacyjne. W Polsce korzysta z nich około 11 proc. całego społeczeństwa. Dla reszty utrudnieniem są cena sprzętu oraz usługi, niewielki wyświetlacz, i co za tym idzie słaba czytelność treści publikowanych w sieci.