Grupa Kapitałowa Redan wstępnie podsumowała wyniki po trzech kwartałach tego roku. Okazuje się, że są one lepsze niż w roku ubiegłym. Firma zanotowała wzrost sprzedaży o 7 proc., a szacunkowa wartość marży handlowej Grupy wzrosła o 20 proc.

– Trzeci kwartał zakończyliśmy wzrostami sprzedaży i marży handlowej, zarówno w dyskontowym, jak i modowym sektorze naszej działalności. Jest to rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju na lata 2010-2012 – powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan.

Ponad połowę przychodów ze sprzedaży Grupa Redan uzyskuje na rynku dyskontowym. Działająca na nim sieć sklepów Textilmarket po trzech kwartałach 2010 r. wypracowała 117,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jednocześnie wolumen marży handlowej zwiększył się o 23 proc. Rośnie także sprzedaż w sklepach porównywalnych – w ciągu trzech kwartałów tego roku o 4 proc.

Redan jest operatorem detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach, Turcji, Korei i Bangladeszu.

W Polsce grupa kapitałowa zatrudnia ponad półtora tysiąca osób. Sprzedaż jest prowadzona w czterech sieciach detalicznych: Top Secret, Troll, Top Secret&Friends oraz Textilmarket liczących blisko 400 sklepach. Redan