Jak informuje GUS, październikowe statystyki dla handlu detalicznego kształtują się na podobnym poziomie jak przed miesiącem. Jednak w porównaniu z analogicznym miesiącem 2009 r., koniunktura w handlu prezentuje się lepiej. W październiku tego roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu wyniósł plus 3. Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 17 proc. (tak samo jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżąca sprzedaż jest ograniczana w mniejszym stopniu niż we wrześniu. Na najbliższe miesiące przewidywane jest zwiększenie sprzedaży, choć nieco mniejsze niż planowano we wrześniu. Przewidywane są niewielkie redukcje zatrudnienia na poziomie z września, a ponadto przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżących i przyszłych cen towarów.

GUS dodaje, że w przedsiębiorstwach utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, natomiast prognozy wskazują na możliwość nieznacznej poprawy w tym zakresie.

W raporcie czytamy ponadto, że korzystnie koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa branży artykuły gospodarstwa domowego, branży żywnościowej oraz branży pojazdy samochodowe. Tylko przedstawiciele branży włókno, odzież, obuwie oceniają koniunkturę gorzej niż przed miesiącem.