Liczba nowych centrów handlowych w Europie spadła do najniższego poziomu od 2005 roku. Zgodnie z najnowszym raportem firmy Cushman&Wakefield „Rozwój centrów handlowych w Europie” do końca roku przewiduje się oddanie do użytku 3,8 mln mkw. powierzchni najmu brutto (GLA), czyli o 17 proc. mniej niż w 2009 roku. Oczekuje się, że podaż w 2011 r. spadnie do poziomu ok. 5,2 miliona mkw. Oznacza to wzrost o 3,9 proc. łącznej podaży w stosunku do 2010 roku – najniższy wynik od prawie 30 lat.

W ostatnich latach planowana powierzchnia kurczyła się we wszystkich krajach europejskich. W pierwszej połowie 2010 roku w dziesięciu krajach nie otwarto żadnego centrum handlowego. Dotyczyło to między innymi Czech, Węgier i Irlandii. W krótkim okresie nie należy się spodziewać znaczącego wzrostu podaży nowej powierzchni.

Rosja oraz Turcja wciąż znajdują się na szczycie listy państw o największej ilości planowanej powierzchni centrów handlowych. Wielkość planowanych tam tego typu inwestycji w latach 2010-2011 stanowi ponad połowę łącznej planowanej podaży w Europie. W pierwszej połowie 2010 roku Rosja odnotowała największą podaż nowej powierzchni centrów handlowych (nieco poniżej 430 tys. mkw. GLA), z czego 41 proc. zlokalizowane było w Moskwie. Zdecydowanie największym projektem oddanym do użytku w pierwszych sześciu miesiącach 2010 r. było centrum handlowe Vegas o powierzchni 130.000 mkw. otwarte w czerwcu w Moskwie.

Francja i Włochy mogą się pochwalić największą ilością powierzchni w przygotowywanych inwestycjach w Europie Zachodniej. We Francji, która odnotowała największy wzrost aktywności deweloperskiej w ostatnich latach, celem ekspansji deweloperów są obecnie projekty średniej wielkości w mniejszych miastach. Włochy charakteryzują się stałym poziomem podaży. Wielkość planowanej powierzchni w latach 2010 i 2011 w stosunku do 10-letniej średniej podaży rocznej wskazuje na ograniczenie aktywności deweloperskiej o 25-30 proc.

Pod względem wzrostu procentowego najlepsze wyniki nadal są udziałem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Bułgaria odnotowała 96% wzrost w łącznej powierzchni centrów handlowych w pierwszej połowie 2010 r. W Bośni, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Słowenii podaż wzrosła o ok. 5-10 proc. W Europie Zachodniej najwięcej nowej powierzchni oddano do użytku we Włoszech oraz Niemczech. We Włoszech otwarto sześć centrów, które dostarczyły na rynek nieco poniżej 170 tys. mkw. GLA. W Niemczech otwarcie pięciu nowych centrów handlowych wraz z rozbudową/przebudową sześciu kolejnych zwiększyło zasoby powierzchni centrów handlowych o 150.000 mkw. GLA.