Przychody z działalności kinowej stanowią około 96 proc. skonsolidowanych przychodów grupy Multikino, dlatego wyniki wzbudzają tym większe zadowolenie przedstawicieli spółki. Zdaniem Pawła Śwista, członka zarządu ds. finansowych i inwestycji, udało się je osiągnąć pomimo spadku frekwencji na seansach w trakcie żałoby narodowej po tragedii smoleńskiej oraz w okresie nawiedzających kraj powodzi.

Do poprawy wyników przyczyniła się sprzedaż biletów na seanse 3D – w ich przypadku średnia cena jest wyższa niż biletów na projekcje 2D. Udział produkcji 3D w łącznej sprzedaży biletów wyniósł około 40 proc.

W komunikacie Multikina czytamy: „Na wzrost przychodów Multikina z działalności kinowej w pierwszej połowie roku 2010 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wpłynęła wyższa średnia cena biletów na seanse filmowe, która wzrosła o 14,9 proc. do 19,3 zł z 16,8 zł za bilet, przekładając się na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów do kwoty 86,5 mln zł”.

Multikino powstało w lutym 1996 roku jako joint venture pomiędzy UCI – jednym z największych na świecie operatorów multipleksów oraz ITI – liderem na polskim rynku mediów. Spółka buduje i zarządza siecią multipleksów w Polsce.