Dane opublikował właśnie Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z raportu, najwyższy wzrost sprzedaży detalicznej – o ponad 33 proc. we wrześniu tego roku odnotowano w branżach: meble, RTV i AGD. O ok. 25 proc. swoje wyniki sprzedażowe poprawiła branża odzieżowa i obuwnicza. Natomiast skok o ok. 21 proc. dotyczy sprzedaży pojazdów samochodowych i motocykli. Z kolei branża spożywcza zanotowała wzrost wskaźnika tylko o 3,3 proc.

Jak informowaliśmy już, według GUS ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w październiku jest oceniany pozytywnie. Październikowe statystyki dla handlu detalicznego kształtują się na podobnym poziomie jak przed miesiącem. Jednak w porównaniu z analogicznym miesiącem 2009 r., koniunktura w handlu prezentuje się lepiej. W październiku tego roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu wyniósł plus 3. Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 17 proc. (tak samo jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS dodaje, że w przedsiębiorstwach utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, natomiast prognozy wskazują na możliwość nieznacznej poprawy w tym zakresie.