Marketingowy Ranking Sieci Detalicznych, przygotowany przez Kondej Marketing, oceniał sklepy na podstawie aktualnych informacji dotyczących poszczególnych sieci detalicznych, najnowszych danych liczbowych i bieżących analiz, w tym także obserwacji. Wśród małych, średnich i dużych sklepów spożywczych na pierwsze miejsce wysunęła się sieć Lewiatan.

Lewiatan istnieje już 16 lat i jest jedną z najdłużej działających sieci handlowych na polskim rynku. Jest też największą w Polsce siecią franczyzową pod względem osiąganych przychodów. Do Lewiatana co roku przybywa kilkaset placówek handlowych, a obroty osiągane przez sklepy rosną o kilkanaście procent rocznie.

– Dzieje się tak, między innymi, dzięki szerokiemu zakresowi świadczeń oferowanych w ramach pakietu franczyzowego, jakiego nie zapewniają inne sieci na polskim rynku. Poza atrakcyjnymi warunkami u dystrybutorów, Lewiatan oferuje bogaty portfel kontraktów, które w znaczący sposób uatrakcyjniają warunki handlowe i tym samym zwiększają rentowność sklepu. Posiadamy także w ofercie ponad 200 produktów marki własnej Lewiatan, których ceny oraz jakość wyróżniają je nie tylko na tle produktów brandowych, ale także spośród towarów private label innych sieci handlowych – podkreśla Wojciech Kruszewski, prezes Lewiatana Holding.

Spółka dąży do tego, aby zaproponować franczyzobiorcom możliwie najwięcej centralnych i regionalnych kontraktów handlowych oraz sukcesywnie poszerzać i polepszać ofertę produktów marki własnej. Pracuje także nad poprawianiem wizualizacji i technologii prowadzenia działalności handlowej i zamierza systematycznie powiększać pakiet umów okołobiznesowych.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca kupców, prowadzących działalność handlową. Spółka konsoliduje obecnie ponad 2,7 tys. placówek. Lewiatan zrzesza placówki handlowe na zasadzie franszyzy. Sieć swoją politykę realizuje poprzez centralę – Lewiatan Holding SA z siedzibą we Włocławku oraz regionalne Spółki Operatorskie. Lewiatan Holding należy do Grupy Kapitałowej Emperia Holding.