Na poniedziałkowym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, akcjonariusze Eurocashu przegłosowali wszystkie projekty uchwał. Wśród nich był zapis o emisji blisko 11,3 mln akcji, które zgodnie z planem spółki mają być wymienione na walory Emperii. Spółka oferuje akcjonariuszom Emperii wymianę walorów: 3,76 akcji Eurocashu za jeden walor Emperii. W ten sposób chce przejąć lubelską spółkę.

Drugą ważną uchwałą podjętą na walnym było upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W ten sposób spółka chce pozyskać dodatkowe finansowanie na realizację m.in. projektów inwestycyjnych i realizację strategii konsolidacji rynku dystrybucji artykułów żywnościowych poprzez dokonywanie ewentualnych przejęć.

Do każdej z tych uchwał jeden z akcjonariuszy złożył sprzeciw. Dziś wiadomo już, że była to osoba związana z Emperią.

– Sprzeciw do uchwał na NWZA Eurocashu 25 października składał akcjonariusz związany także z Emperią – posiadający również walory naszej spółki. Z informacji nam dostępnych wynika, że będzie on zaskarżał wybrane uchwały z tego zgromadzenia – przyznaje Artur Kawa, prezes Emperii Holding.

Przypomnijmy, że na ostatnim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emperii, jedna z uchwał została zaskarżona przez osobę związaną z Eurocashem. Chodziło o uchwałę dotyczącą upoważnienia spółki do skupu akcji własnych do kwoty 500 mln zł.