W trzecim kwartale 2009 roku PA Nowa zanotowała przychody sięgające 32,7 mln zł, a zysk netto – 1,6 mln.

Spadek wyników finansowych tłumaczony jest realizacją dwóch najnowszych projektów spółki, czyli Galerii Sanowa w Przemyślu oraz Parku Handlowego Chorzów. Inwestycje były realizowane na własny rachunek. Jak zapowiada PA Nova, spółka jeszcze w IV kwartale bieżącego roku będzie rozliczać trzy kontrakty – łączna ich wartość wyniesie około 90 mln zł.

Dla przypomnienia, spółka w pierwszej połowie 2010 roku miała 68,6 mln zł przychodów i 8,9 mln zł zysku netto. Narastająco w pierwszym półroczu br. PA Nova osiągnęła 8,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 15,5 mln zł w analogicznym okresie w roku 2009.

PA Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo-architektoniczno-urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego.

Ostatnio oddaną do u zytku inwestycją firmy jest Galeria Sanowa. Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomości o powierzchni 3,2 ha. Całkowita jego powierzchnia wynosi ok. 60 tys. mkw., powierzchnia zabudowy to 30 tys. mkw., natomiast powierzchnia najmu ok. 21 tys. mkw.