Pierwsza z umów dotyczy firmy TKT Engineering, która jest podwykonawcą robót sanitarnych w centrum handlowym Victoria w Wałbrzychu. Jak informuje Erbud, spółka podpisała aneks o wartości 782 tys. zł. Po tych zmianach, łączna wartość zleconych robót wynosi 36,8 mln netto.

Kolejny kontrakt związany jest z podwykonawcą robót elektrycznych – firmą Eneria. Erbud zawarł z nią aneks do wcześniejszej umowy na wykonanie dodatkowych robót z branży elektrycznej na obiekcie C.H. Victoria. Aneks opiewa na 940 tys. zł, a łączna wartość zleconych robót przekroczyła 24,7 mln zł.

Firma TKT Engineering prowadzi działalność w zakresie technicznego wyposażenia budynków w instalacje sanitarne. Swoje zadania realizuje poprzez własne zespoły projektowo – inżynieryjne, wykonujące zlecone projekty począwszy od fazy projektu budowlanego i wykonawczego, poprzez realizację polegającą na przygotowaniu technicznej specyfikacji materiałowej, prowadzeniu procesu handlowego oraz prowadzeniu i koordynacji montażu. Spółka TKT Engineering powstała w grudniu 2003 roku. We wrześniu 2007 roku firma stała się własnością Grupy Ortner.

Erbud to grupa budowlana, świadcząca usługi w segmencie komercyjnym, użyteczności publicznej, energetycznym, mieszkaniowym oraz inżynieryjno – drogowym na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, m.in. w Niemczech, Belgii, Francji, Luksemburgu i Holandii. W tym roku firma obchodzi Jubileusz 20 – lecia działalności.