Swoje stanowisko w sprawie ogłoszonego przez Novitus wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elzabu, zarząd tej spółki przedstawił w piątek 29 października. Władze Elzabu stwierdziły, że cena zaproponowana w wezwaniu jest niższa od wartości godziwej.

– Proponowana cena nie uwzględnia efektów finansowych znacznego wzrostu sprzedaży spółki w 2011 roku, w związku z objęciem nowych grup podatników obowiązkiem stosowania kas fiskalnych oraz realizowanego przez spółkę programu rozwoju prowadzącego do dalszego zwiększenia sprzedaży w kolejnych latach, co w połączeniu ze spodziewanymi efektami działań mających na celu zwiększenie rentowności może, według planów zarządu, doprowadzić do istotnego wzrostu wartości spółki – oświadczył zarząd Elzabu.

Co więcej, władze spółki negatywnie oceniły deklarację Novitusa, że po ewentualnym przejęciu Elzabu nie zmieni się poziom zatrudnienia w spółce ani lokalizacja firmy. Zarząd Elzabu uznał, że te zapowiedzi nie są wystarczająco konkretne.

Jak pisaliśmy wcześniej, Novitus wezwał do sprzedaży ponad 8,2 mln akcji Elzabu, dających 50,89 proc. w kapitale i 46,38 proc. głosów na WZA. Novitus jest gotowy zapłacić 3,4 zł za akcję konkurenta. W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na WZA Elzabu. Zapisy rozpoczną się 2 listopada i potrwają do 16 listopada. Aktualnie Novitus posiada nieco ponad 2 mln akcji, stanowiących 19,62 proc. głosów na WZA Elzabu. Spółki Novitus SA i Elzab SA mają razem około 42 proc. udziału w rynku.