Małgorzata Czaplicka pracę w Globe Trade Centre rozpoczęla już w połowie października. Funkcję dyrektora ds. relacji inwestorskich obejmie oficjalnie za około dwa miesiące. Ostatnio Czaplicka pracowała jako dyrektor ds. relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej w firmie Cyfrowy Polsat.

Jak już informowaliśmy powodem rezygnacji Mariusza Kozłowskiego były osobiste plany związane z prywatnymi inwestycjami. Kozłowski będzie kontynuował pracę w spółce i pozostanie członkiem zarządu.

Spółka deweloperska Globe Trade Centre SA na liście zrealizowanych projektów handlowych ma: Galerię Mokotów w Warszawie, Galerię Kazimierz w Krakowie oraz Galerię Jurajską w Częstochowie. W portfolio GTC znajduje się także Avenue Mall w Zagrzebiu oraz trzy centra handlowe w średniej wielkości miastach w Rumunii. GTC kontynuuje też budowę centrów handlowo-rozrywkowych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach i Rumunii.

W I półroczu br. spółka osiągnęła 78 mln euro przychodów operacyjnych. Łączna wartość aktywów zwiększyła się do 2,7 mld euro. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,8 mln euro. Przychody z najmu wzrosły o 41 proc. rok do roku, do 61,2 mln euro, dzięki dochodom z najmu nowo oddanych do użytku obiektów i wysokiego stopnia wynajęcia powierzchni. Marża operacyjna na wynajmie została utrzymana na poziomie 78 proc.