Kredytu spółce NG2 udzieliła Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Stosowaną umowę strony podpisały 28 października. W ramach limitu kredytowego w kwocie 50 mln zł, bank udzielił NG2 kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 100 proc. limitu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Limit udzielony został na okres trzech lat.

Grupa NG2 działa na rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jest znaczącym producentem w Polsce. Spółka NG2, z siedzibą w Polkowicach, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez salony firmowe CCC, sklepy obuwnicze BOTI oraz sieć butików QUAZI.

Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku Grupa NG2 dysponowała siecią 703 placówek sklepowych, w tym: 267 salonów CCC, 41 salonów CCC w Republice Czeskiej, 48 butików Quazi, 222 sklepów Boti, salonów franczyzowych CCC 62 i 63 sklepów franczyzowych Boti. W okresie jednego roku firma oferuje ponad dwa i pół tysiąca wzorów obuwia. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki.