Nowe centrum w Skarbimierzu jest dziewiątą i najnowocześniejszą tego typu placówką, jaką właściciel Biedronki wybudował w naszym kraju. W obiekcie zatrudnienie znalazło ponad 250 osób. Obsługa załadunkowo – rozładunkowa odbywa się na 62 rampach mających bezpośredni dostęp do każdego podmagazynu. Każdego dnia centrum opuszczać ma około 100 ciężarówek.

 

Centra dystrybucyjne to jeden z kluczowych elementów w systemie logistycznym Biedronki. Ponad 400 dostawców, którzy współpracują stale z siecią, dostarcza swoje towary właśnie do centrów położonych w różnych regionach kraju. Tam, w specjalnych magazynach, towar jest gotowy do dostarczenia do dyskontów znajdujących się w obszarze działania danego centrum.

 

– Inwestujemy w rozwój sieci centrów dystrybucyjnych, zapewniających sprawne zaopatrzenie. Nowoczesne centra dystrybucyjne ulokowane są tak, aby skrócić odległość od sklepów – dodaje Pedro Pereira da Silva, dyrektor generalny Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciela sieci Biedronka.

 

Jeronimo Martins Dystrybucja jest właścicielem sieci sklepów detalicznych Biedronka, liczącej ponad 1,5 tys. placówek. Sklepy znajdują się w blisko 600 miastach, zarówno dużych, jak i małych, oferując artykuły spożywcze oraz produkty chemii gospodarczej. Firma zatrudnia około 29 tys. pracowników. Od 1995 r. JMD zainwestowała w Polsce powyżej 3 mld zł.