Podział Emperii, wraz z upublicznieniem Tradisu, zostanie zrealizowany do końca marca 2011 r. W wyniku przeprowadzonych działań dotychczasowi akcjonariusze staną się posiadaczami akcji dwóch oddzielnych spółek – Emperii Holding oraz Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Tradis zamierza zdobyć pozycję lidera polskiego rynku dystrybucji FMCG w ciągu najbliższych kilku lat.

– Założenia procesu podziału zostały przygotowane w porozumieniu z akcjonariuszami Emperii, a zgoda rady nadzorczej to kolejny krok w realizacji obranej przez nas strategii rozwoju spółki. Przedstawiony radzie nadzorczej plan podziału Emperii oparty jest na wynikach trzeciego kwartału 2010, dlatego więcej szczegółów na ten temat będziemy mogli podać po 15 listopada – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding.

Niezależność Grupy Dystrybucyjnej Tradis ma zapewnić spółce pełną transparentność i podwyższyć jej zdolność akwizycyjną. Z kolei przyszłoroczny debiut na GPW ma na celu m.in. pokazanie realnej wartości ekonomicznej firmy.

Grupa Dystrybucyjna Tradis jest organizatorem sieci franczyzowych sklepów i supermarketów o różnorodnych formatach. Spółki franczyzowe Tradisu tworzą sieci: Lewiatan, Groszek, Koliber, Euro Sklep i Milea. Tradis jest także strategicznym partnerem Spółdzielni Społem. W jego strukturach znajduje się PSD – Partnerski Serwis Detaliczny dedykowany tym odbiorcom.