Carl Rohde, trend watcher, właściciel firmy Science of the Time

Zaskarżenie uchwały Emperii przez przedstawicieli Eurocashu jest w naszej opinii celowym i zaplanowanym działaniem na szkodę Emperii. Uchwała dotycząca warunków buy backu – podjęta przez akcjonariuszy miażdżącą większością głosów – jest całkowicie zgodna z przepisami KSH. Ponieważ zarzuty powództwa i argumenty na ich poparcie, zdaniem Emperii, są całkowicie chybione i nie powinny zasługiwać na uwzględnienie, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia zostanie zaskarżone.

Nie mamy wątpliwości, że akcjonariusze Emperii – w tym także przedstawiciel Eurocash – doskonale orientują się, że uchwała o skupie akcji własnych została wydana na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych (te informacje znajdują się bezpośrednio w treści uchwały) i rozumieją ten przepis. Art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych to przepis, który zezwala spółce akcyjnej na nabycie akcji w celu umorzenia. Co bardzo istotne, przepis ten nie wskazuje ani okresu w jakim miałby się odbywać skup akcji, ani limitów ilości nabywanych akcji, ani nie nakazuje tworzyć w celu ich nabycia odrębnego kapitału rezerwowego.

Dysponujemy opiniami prawnymi potwierdzającymi, że brak jest podstaw do kwestionowania postanowień uchwały Nr 2 NWZA spółki z 13.10.2010r. Uchwała ta stanowi spotykaną w praktyce obrotu oraz akceptowaną w doktrynie uchwałę upoważniającą zarząd spółki do przeprowadzenia buy backu.

Zarzuty stawiane przez przedstawiciela Eurocashu są bezpodstawne i jesteśmy przekonani, że w związku z realizowaną obecnie przez Eurocash próbą wrogiego przejęcia Emperii, powinny być uznane za próbę wpłynięcia na kurs akcji zarówno Emperii jak i Eurocashu.