Dla większości firm europejskich (90 proc.) “zielone” certyfikaty mają duży wpływ na decyzje podejmowane w związku z zakupem i wynajmem powierzchni komercyjnej, przy czym 42 proc. określa ich rolę jako „istotną”, a osiem proc. za „zasadniczą”.

– Świadomość zdecydowanie się zmienia, a wyniki badania są odzwierciedleniem nowych wymagań rynkowych. Jednak nie przekładają się one jeszcze na liczbę transakcji na rynku najmu – mówi Andries Van der Walt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Cushman&Wakefield. – Kwestie zrównoważonego rozwoju wciąż znajdują się na dole listy wymagań stawianych przez najemców. Wynika to z braku przejrzystości oraz pełnego zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju – dodaje.

W Europie ogółem ponad dwie trzecie firm objętych badaniem posiada obecnie, wynajmuje, bądź chciałaby zajmować “zielony” budynek. Wielka Brytania uzyskała wysoki wynik – pozytywnie w tej kwestii wypowiedziało się 75 proc. firm. Krajem z najwyższym odsetkiem firm, które nie wynajmują powierzchni w “zielonym” budynku i nie są zainteresowane relokacją do takiego obiektu (45 proc.) są Włochy.

Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na decyzję firm o wyborze bardziej zrównoważonego budynku są: ograniczenie zużycia energii oraz wody (29 proc.), redukcja kosztów eksploatacji budynku (16 proc.), lokalizacja budynku optymalizująca plany podróży (12 proc.), zmniejszenie ogólnej emisji dwutlenku węgla (12 proc.) oraz możliwość większego wykorzystania źródeł energii odnawialnej (9 proc.).