Jak wynika z badania głównym motywem korzystania z usług outsourcingu jest dążenie do redukcji i kontroli kosztów. Na zewnątrz najczęściej zlecane są proste procesy, jak szkolenia czy usługi transportowe.
Ponad połowa respondentów badania „Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw” twierdzi, że w najbliższych latach ich budżet na outsourcing będzie wzrastał.

Outsourcing w Polsce dotyczy w największym stopniu usług związanych ze szkoleniami (84,5 proc.) i transportem (68,5 proc.). Około jedna trzecia przebadanych firm stosuje outsourcing IT (38 proc.) oraz dystrybucji i logistyki (33,5 proc.).

Duży potencjał rynkowy istnieje w zakresie usługi związanej z pozyskaniem odzieży roboczej (korzysta z niego obecnie 21 proc. badanych firm) i wynajmu urządzeń higieny (18 proc. firm). Zaskakująco niewielkie okazało się wykorzystanie outsourcingu centrów obsługi klienta, czyli między innymi call center, które zadeklarowało zaledwie osiem proc. przebadanych firm.

Dla 81,5 proc. badanych firm outsourcing oznacza konkretne oszczędności. Jedynie w przypadku 3,5 proc. ankietowanych firm wydzielenie procesów do zewnętrznego dostawcy okazało się być droższe od ich wewnętrznej realizacji. Poziom uzyskiwanych oszczędności najczęściej plasuje się w przedziale od 0-10 proc. – tak twierdzi 60 proc. firm. Kolejne 18 proc. mówi, że outsourcing przyczynia się do redukcji kosztów na poziomie od 10-30 proc.

Główne korzyści z outsourcingu wymieniane przez ankietowanych dotyczą przede wszystkim jego wpływu na funkcjonowanie organizacji. Za podstawową korzyść wynikającą z wdrożenia outsourcingu badane firmy uznały możliwość skupienia się na kluczowych kompetencjach organizacji (91 proc. wskazań). Bardzo istotne są również: usprawnienie działalności przedsiębiorstwa (89 proc.), lepsza wydajność (86,5 proc.), lepsza efektywność bez ponoszenia nakładów na inwestycje (85 proc.), podniesienie jakości i dostęp do specjalistycznej wiedzy (78 proc.) oraz zdobycie nowych umiejętności (53,5 proc.).