Firma Delko, dystrybutor FMCG w zakresie przemysłu chemiczno-kosmetycznego, nabyła łącznie 844 udziały we Frog MS Delko, które stanowią 50,97 proc. udziałów i ogółu głosów na zgromadzeniu wspólników.

– Przejęcie Frog MS Delko wpisuje się w realizowaną przez nas strategię rozwoju spółki. Akwizycja umocni naszą pozycję na terenie Polski południowowschodniej – powiedział Andrzej Worsztynowicz, prezes Delko.

Na początku września tego roku spółka kupiła PH AMA z siedzibą w Warszawie. Zarząd Delko planuje przeprowadzenie kolejnej akwizycji w najbliższym okresie czasu. – Przeprowadzone, jak i planowane przez nas transakcje tego typu z pewnością będą miały pozytywny wpływ na osiągane rezultaty przez Grupę Delko.
Między innymi dzięki korzyści skali oraz po przeprowadzeniu restrukturyzacji organizacyjnej w Grupie będzie możliwe realizowanie planowanej rentowności – dodał prezes Worsztynowicz.

Frog MS Delko jest obecna na rynku od 1991 roku. Jej podstawową działalnością jest dystrybucja artykułów higienicznych, kosmetycznych, chemii gospodarczej oraz leków OTC. Oferta obejmuje około 7 tys. pozycji asortymentowych. Spółka posiada mocną pozycję w Małopolsce. Frog jest także właścicielem nieruchomości w Krakowie, na którą składają się m. in. nowa hala magazynowo-biurowa typu LLENTAB. Spółka osiąga rocznie ok. 40 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Delko jest dystrybutorem towarów kosmetyczno – chemicznych. Spółka została założona w 1995 r., przez właścicieli kilkunastu hurtowni chemiczno-kosmetycznych z całej Polski. Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o regionalnych przedstawicieli, sieć własnych hurtowni oraz bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych. W skład grupy kapitałowej Delko wchodzi Delko S.A., jako jednostka dominująca oraz trzy podmioty zależne, tj.: Delko RDT Księżycowa., Delko Otto oraz Nika. Od września 2009 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.