Zgodnie z podpisaną 3 listopada umową, środki finansowe uzyskane przez miasto zostaną spożytkowane na analizy i prace koncepcyjne związane z przebudową ul. Szczęśliwej. – Chcemy uczestniczyć w przebudowie układu drogowego wokół naszego centrum, by zwiększyć komfort dojazdu nie tylko do sklepu, ale także do okolicznych osiedli, które powstają w sąsiedztwie – zaznacza Marek Szeib, dyrektor generalny, członek zarządu Auchan Polska.

Na mocy tego dokumentu miasto zostało zobligowane do zapewnienia nieprzerwanego dostępu drogowego do rejonu Centrum Handlowo – Usługowego Auchan od strony ul. Kartuskiej. – Mamy też wypracować procedury informujące Auchan o zmianach w ruchu w tamtym rejonie – dodaje Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska.

Na mocy poprzednich umów z Gdańskiem Auchan sfinansowało także kilka innych inwestycji tworzących układ drogowy powiązany z centrum handlowo – usługowym Auchan w rejonie węzła ul. Kartuskiej i Obwodnicy Trójmiejskiej. Chodzi o budowę dodatkowej jezdni równoległej do Obwodnicy Trójmiejskiej wraz ze zjazdem do centrum oraz wyjazdem w kierunku Gdyni, budowę wiaduktu nad linią kolejową i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Obwodnicy Trójmiejskiej z ul. Kartuską. Auchan zobowiązany był również do udziału w kosztach realizacji Trasy W-Z.

Grupa Auchan w pierwszej połowie 2010 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 20 mld euro, co daje wzrost o 6,8 proc. w stosunku do I półrocza 2009 roku. Obecnie do Grupy należą 533 hiepr- i 723 supermarkety. W pierwszej połowie tego roku Auchan uruchomił 18 nowych hipermarketów. W tym samym czasie pojawiło się 12 supermarketów, jednak równocześnie 19 zostało zamkniętych.