Założyciele Fresh24.pl zdecydowali się na wprowadzenie spółki na rynek NewConnect w związku z wciąż rosnącą liczbą klientów i ciągłym wzrostem obrotów. Uznali, że biznes osiągnął już ten etap, kiedy wychodzi z fazy potencjału a wkracza w fazę realnego zysku. Debiut na rynku akcji planowany jest na grudzień 2010 r. a zamiarem spółki jest pozyskanie ok. 4 mln zł. Dzięki sprzedaży akcji Fresh24.pl zyska dodatkowe środki na rozwój.

Według szacunków Fresh24.pl, rynek e-grocery w Polsce w ciągu następnych pięciu lat powinien wzrosnąć do poziomu 450 mln – 1,7 mld zł. Przy dość konserwatywnym założeniu średniorocznej stopy wzrostu e-grocery na poziomie 20 proc. i wartości rynku w roku 2009 na poziomie 150 milionów zł., segment ten osiągnąłby w roku 2014 wielkość około 450 mln zł. Przy założeniu, że po siedmiu latach działalności na polskim rynku udział e-grocery w wartości sprzedaży detalicznej wyniesie 0,7 proc. (czyli o 0,3 pp mniej niż w USA w roku 2007) i wartość sprzedaży detalicznej będzie rosnąć w średniorocznym tempie 2 proc., to branża e-grocery w roku 2014 osiągnęłaby poziom ponad 1,7 miliarda zł.

Fresh24.pl to supermarket internetowy obecny na warszawskim rynku od połowy lipca 2009 roku. Jego założycielami są: Piotr Wasilewski i Jan Tkaczow.Oferta sklepu to ponad 12 tysięcy produktów, a wśród nich są artykuły żywnościowe, chemia gospodarcza, kosmetyki i asortyment dla zwierząt. W ciągu roku działalności we Fresh24.pl zarejestrowało się ponad 5,1 tys. klientów, a ich liczba rośnie średniomiesięcznie o kolejne 20 proc. Sprzedaż za sześć miesięcy 2010 ponad dwukrotnie przewyższała przychody z drugiej połowy roku 2009.